Vysoké nároky

Pokud jde o kvalitu, neděláme kompromisy, od výběru materiálů až po výrobu. Kuchyně Noblessa podstupují mnoho zkoušek nejen interně, ale i v nezávislých zkušebnách. Celá řada ocenění a certifikátů kvality uznávaných po celém světě potvrzuje naši kvalitu při současném dodržení principu udržitelnosti - ekonomického úspěchu, tolerance k životnímu prostředí i sociální spravedlnosti.

Prémiová kvalita

V zájmu zaručení nejvyšší kvality podstupují naše kuchyně velmi náročné zkoušky v interní zkušebně. Veškeré součásti testujeme za extrémních podmínek, které musí vydržet. Do nové kolekce pak zařadíme pouze materiály a díly, které úspěšně prošly všemi zkouškami.

Odolnost proti vodě i páře

Kuchyně Noblessa se vyvážejí do celého světa. Proto musí být připraveny na veškeré klimatické podmínky. V rámci simulace ve speciální komoře jsou zkoušené kusy rovněž podrobeny procesu umělého stárnutí. Stejně tak testujeme i voděodolnost. Díly podrobujeme různým zkouškám - například vstřikování vodní páry nebo horké vodní lázni. Cílem je vybrat materiály s vysokou odolností i za extrémních podmínek.

Zkoušky povrchů

Kuchyň je každodenně vystavena různým vlivům jako jsou tekutiny z potravin, teplo, ostré předměty nebo čisticí prostředky. Proto všechny povrchy podrobujeme celé řadě zkoušek chemické, ale i mechanické odolnosti. Všechny povrchy například vystavujeme různým agresivním a barvícím činidlům jako jsou úklidové prostředky, kyselina octová či káva. Simulujeme rovněž opotřebení madel v 10 000 cyklech, a ještě přísnější jsme na výsuvné prvky, které musí vydržet 80 000 cyklů (což je o 20 000 víc, než stanovuje norma).

Test stálosti barev

Ani po letech nemusí naše dvířka ztratit nic ze své barvy. Aby tomu tak skutečně bylo, podrobujeme povrchy náročné zkoušce - osvětlujeme je extrémně silným xenonovým svítidlem, kterým simulujeme stárnutí. Pět let v pouhých 270 hodinách! Můžeme tak zaručit, že ani za mnoho let kuchyň Noblessa neztratí nic ze své hodnoty.

Udržitelnost na prvním místě

Udržitelné hospodaření se zdroji je hluboce zakořeněné v hodnotách naší rodinné firmy. Princip udržitelnosti, který zohledňuje ekonomické, ekologické i sociální zájmy, zajišťuje náš udržitelný úspěch.

Ekonomická a ekologická symbióza

Jsme přesvědčeni, že udržitelný úspěch je možný pouze při správném vyvážení ekonomických zájmů a zodpovědnosti za životní prostředí. Toto přesvědčení tvoří základ našich systémů řízení a vychází z něj neustálá snaha o zlepšování našich dodávek. Naprostý soulad kvality, funkčnosti a absolutní spokojenosti zákazníka tak umožňuje zaručit náš úspěch.

Spokojený tým pro dobře odvedenou práci

Naši největší sílu tvoří naši kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci. Děláme maximum proto, abychom jim poskytli optimální pracovní prostředí. Příjemné a bezpečné pracovní prostředí, ochrana zdraví i sociální příspěvky. Děláme vše pro jejich spokojenost. A v zájmu zachování know-how každý den vzděláváme své specialisty a předáváme jim své ideály.