Značky a certifikáty kvality a investic

„Kvalita", „ekologie" a „energie” jsou stavebními kameny určující politiku naší firmy. Velký počet ocenění a certifikátů kvality uznávaných po celém světě to dosvědčují.

Blauer Engel („Modrý anděl”)

Od srpna 2012 je naše společnost jedničkou v Německu a jako jediná dosud obdržela ekologickou známku „Der Blaue Angel” (Modrý anděl). Uděluje ji spolkové ministerstvo životního prostředí produktům, které jsou obzvlášť šetrné k životnímu prostředí. Jsou u nás rovněž kladeny velmi vysoké nároky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Známka kvality GS

Označení GS osvědčuje shodu výrobků s bezpečnostními normami platnými v Německu. Tato známka, kterou po zkouškách a kontrolách výrobních prostředků uděluje organizace TÜV Rheinland (nejvýznamnější kontrolor nábytku v Evropě), potvrzuje vysoké nároky na kvalitu a bezpečnost našich výrobků. Tato známka kvality překračuje svým významem německé hranice.

Goldene M ("Zlaté M")

Certifikát "Zlaté M” od německé organizace DGM představuje na národní i mezinárodní úrovni jeden z nejvýznamnějších certifikátů kvality. Toto osvědčení udělované podle nejpřísnějších kritérií, označuje produkty výrazně nadprůměrné kvality – i co do ochrany zdraví a životního prostředí.

Certifikát PEFC

Materiály vzniklé ze dřeva mají pro naše kuchyně zásadní význam. Na zodpovědnou manipulaci s touto surovinou dáváme velký pozor. Certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) osvědčuje, že tyto druhotné materiály pocházejí z udržitelně obhospodařovaných lesů a z kontrolovaných zdrojů.

Certifikát řízení kvality

Díky své vynikající kvalitě pronikají kuchyně Noblessa do celého světa a odpovídají nejnáročnějším požadavkům klientů. Závazek potvrzuje mezinárodní norma, která osvědčuje naše řízení kvality: DIN EN ISO 9001. Tento certifikát posiluje naši obchodní strategii a zaručuje kuchyně, které obstojí i ve zkoušce času.

Certifikace řízení v oblasti životního prostředí

Ochrana zdrojů je hluboce zakořeněná ve filosofii naší rodinné firmy. Jednáme podle systému řízení v oblasti životního prostředí certifikovaného podle normy DIN EN ISO 14001. Vyhodnocujeme podle něj ekologickou politiku a cíle společnosti a stanovujeme program, jehož účelem je neustálé zlepšování. Například efektivní využití materiálů ve výrobě je pro nás hlavní prioritou.

Certifikace řízení spotřeby energie

Optimální řízení spotřeby energie promyšlené i z ekologické stránky má pro nás velký význam. Náš systém řízení podle certifikace DIN EN ISO 50001 představuje základ pro úspěšné dosahování našich cílů. Významně jsme investovali do snížení spotřebovávané energie. Například díky našim tepelným centrálám na spalování biomasy ušetříme ročně 13 000 tun CO2 a 15 milionů litrů topného oleje.